Κατοικίδια

  • Τα κατοικίδια ζώα σας θα πρέπει να έχουν όλα τα συνιστώμενα εμβόλια, επί του παρόντος ενημερωμένα, από έναν εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο. Το ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει αυτές τις πληροφορίες από σας ανά πάσα στιγμή.
  • Το ξενοδοχείο μας, χρεώνει μία μόνο φορά σε όλη τη διαμονή σας, αμοιβή καθαριότητας 20,00 ευρώ στο δωμάτιό σας.
  • Επιτρέπεται κατ’ ανώτατο όριο ένα κατοικίδιο ανά δωμάτιο.
  • Δεν επιτρέπεται η παραμονή του κατοικίδιου εντός του δωματίου χωρίς επιτήρηση.
  • Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό των απορριμμάτων των κατοικίδιων τους στο εσωτερικό του ξενοδοχείο και όλους του χώρους της ιδιοκτησίας.
  • Τα κατοικίδια θα πρέπει να δεσμεύονται και να επιτηρούνται σε κάθε περίπτωση σε δημόσιους χώρους του ξενοδοχείου ή επί του ακινήτου.
  • Εάν το κατοικίδιο ζώο έχει μείνει χωρίς επιτήρηση, είτε σε δημόσιο χώρο του καταλύματος είτε στο δωμάτιο και ενοχλεί τους επισκέπτες μας, θα λάβετε μια προειδοποίηση από το ξενοδοχείο. Στη δεύτερη παραβίαση, θα υποστείτε μια χρέωση 100 ευρώ από τη διεύθυνση του Lepanto Beach Hotel.
  • Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται στους εσωτερικούς χώρους εστίασης, και στην αίθουσα πρωινού
  • Τα κατοικίδια θα πρέπει να ελέγχονται ώστε να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι πελάτες. Τα κατοικίδια που ενοχλούν τους ενοίκους του ξενοδοχείου γαβγίζοντας ή γρυλίζοντας υποβάλλουν τον ιδιοκτήτη τους σε οποιεσδήποτε κυρώσεις για διαφυγόντα κέρδη από το ξενοδοχείο.

Πολιτική LEPANTO BEACH HOTEL για τα κατοικίδια

Για την καλύτερη διαμονή των κατοικίδιών σας, για την άνεση και την ασφάλεια όλων των επισκεπτών του ξενοδοχείου καθώς και του προσωπικού, παρακαλούμε για την τήρηση των ακόλουθων κανόνων:

Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές που σχετίζονται με το κατοικίδιο ζώο τους. Ο επισκέπτης συμφωνεί να αποζημιώσει και να απαλλάξει το κατάλυμα Lepanto Beach Hotel, τους ιδιοκτήτες και τη διεύθυνση από κάθε ευθύνη και / ή ζημία που επήλθε ως αποτέλεσμα των κατοικίδιων ζώων τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε την υποδοχή του ξενοδοχείου.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία.

ΖΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ